Bursa Fabrika

 • Organize Sanayi Bölgesi SARI CADDE 8/1-A 16140
  NİLÜFER / BURSA/ TÜRKİYE
 • info@fekamold.com
 • +90 224 502 00 49
[ Kurumsal ]

Çevre Yönetimi

Feka Mold süreç tasarımından başlayarak üretimin her aşamasını Bütünsel Kalite Yönetimi felsefesi ve Çevre Politikası ile uyumlu olarak gerçekleştirmeyi hedefler. Yönetim olarak, belirlenen ilkelerimize uymak ve hedeflerimize ulaşmak ve sürdürülebilir kılmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlamayı ve Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişimini öncelikli bir görev olarak kabul ediyoruz.

 • Proje aşamasından itibaren önlem olarak, ürün, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili gelişmiş teknolojileri kullanarak insanı ve çevreyi korumak, çevresel kirlenmeyi önlemektir.
 • Amaç ve hedeflerimizin sürekli gelişimini sağlayarak, atık ve emisyonları azaltıp doğal kaynakların korunmasını desteklemektir.
 • Enerji tüketimini azaltarak doğal kaynak kullanımını en verimli şekilde sağlamaktır ve faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek sera gazların miktarını azaltarak faaliyetlerimizin çevremiz üzerindeki etkisinin minimize edilmesini sağlamaktır.
 • Çevre boyutlarımız ile ilgili ülkenin yürürlükteki tüm yasalara, mevzuatlara ve diğer gereklere uyum sağlamaktır.
 • Çalışanlarımızda çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirerek, çevre ile ilgili sorumluluklarımızı günlük işlerimizin bir parçası olarak sürdürmektir.
 • Ürün ve proses tasarımlarımızda, üretim süreçlerimizde, müşteri ve yasal gereklilikleri sağlayarak, REACH kapsamında, çevre dostu ve ELV noktasında %100 geri dönüşümlü malzemeleri kullanmaktır.
 • Kimyasal maddelerin taşınması, depolanması ve kullanımı esnasında belirlenmiş olan MSDS kapsamında işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Feka Mold’un yaşamı boyunca, tasarımlarını yapacağımız ürünlerin, temin edeceğimiz malzemelerin bu hassasiyet çerçevesinde olmasına çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle özen göstermektir.
 • Sistemi canlı tutmak için tüm işbirlikçilerimizle tam bir iletişim kurmak ve onların çevre ile ilgili isteklerine cevap vermek ve onlarla tam bir şeffaflık içinde çalışmaktır.
 • Operasyonlarımızda sadece gerekli miktarda doğal kaynağın kullanılmasını ve operasyonel süreç ve ürün tasarımımızın bu operasyonlardan salınan atık miktarını sınırlandırmasını sağlamak için faaliyetlerimizi yürütmektir.

 

Bütünsel Kalite Yönetimi
Bilgi Güvenliği